Regulamin

 1. SOFIZMAT zwany dalej Serwisem jest nowoczesnym portalem edukacyjnym z elementami Serwisu społecznościowego
  działającym pod adresem internetowym www.sofizmat.pl
  wspieranym przez firmę SOFIZMAT Sławomir Jemielity
  z siedzibą w Warszawie 02-495, przy ul. Żurawickiej 21A m.4.
  Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.
 2. Rejestracja jest i zawsze będzie całkowicie bezpłatna.
 3. Rejestracja jest nieobowiązkowa, ale pozwala korzystać z większej liczby funkcji Serwisu.
 4. Użytkownicy mają prawo do komentowania i oceniania materiałów i tekstów tam,
  gdzie jest to możliwe.
 5. Użytkownicy maja prawo pisać na forum Serwisu
  działającym pod adresem forum.sofizmat.pl.
 6. Użytkownicy mogą tworzyć własne materiały. Mają także prawo do wystosowania prośby o umieszczenie ich w oficjalnej bazie.
 7. Użytkownicy mają prawo do kupowania większej ilości materiałów za zgromadzone
  w Serwisie gwiazdki.
 8. Zabronione jest umieszczanie w komentarzach jawnych rozwiązań danego zadania
  bądź testu.
 9. Zabronione jest używanie słów wulgarnych i atakujących inne osoby.
 10. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek tekstów, których autorem nie jest publikujący je Użytkownik.
 11. Moderator ma prawo do usuwania komentarzy Użytkowników i zdejmowania ich materiałów z oficjalnej bazy bez podania przyczyny.
 12. Administrator ma prawo do usuwania komentarzy, postów na forum, materiałów, a także innych wpisów Użytkowników bez podania przyczyny.
 13. Serwis ma prawo cyklicznie wysyłać do Użytkowników listy o tematyce związanej
  z matematyką i fizyką. W owych listach mogą znajdować się reklamy innych firm.
 14. W przypadku złamania przez Użytkownika któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu administrator może wystosować pisemne upomnienie, zablokować lub usunąć owego Użytkownika.
 15. Od decyzji moderatora przysługuje odwołanie do administratora Serwisu.
 16. Decyzje administratora są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 17. Obsługę techniczną związaną z usługą płatności przez sms - SMS Premium sprawuje firma Avantis S.A. z siedzibą w Warszawie 00-103, przy ul. Królewskiej 16.
  Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby.
 18. Usługa płatności przez sms polega na udostępnieniu kodu jednorazowego, który umożliwia przyznanie Użytkownikowi 30 gwiazdek.
 19. Usługa płatności przez sms dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO.
 20. Koszt wysłania jednej wiadomości sms to 3 zł (3,69 zł z VAT).
 21. Tylko poprawnie wysłany sms z dokładnie wpisaną komendą i numerem Premium, uprawnia do uzyskania kodu jednorazowego. W przypadku błędnie wpisanego sms-a Użytkownik otrzyma komunikat o błędnie wysłanej komendzie. Zgodnie z zasadami opłata za każdego wysłanego sms-a jest pobierana przez operatorów GSM w momencie jego wysłania, nawet jeśli jest to nieprawidłowa wiadomość. Organizator informuje, iż nie ma obowiązku zwrotu kosztów sms-a bądź przesłania ponownie kodu w przypadku, jeśli Użytkownik wysłał błędną treść SMSa.
 22. W celu ograniczenia nadużyć telekomunikacyjnych w usłudze płatności przez sms wprowadzono ograniczenia w ilości wysyłanych sms-ów z jednego numeru MSISDN
  w ciągu jednej doby do 100.
 23. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem usługi płatności przez sms, bądź nieotrzymania sms-a zwrotnego z kodem, w terminie 7 dni
  od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres: biuro@sofizmat.pl.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 25. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian punktów regulaminu, o czym obecni użytkownicy będą powiadomieni.

Rejestracja w Serwisie SOFIZMAT

Korzystanie z witryny www.SOFIZMAT.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie
plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.