Fizyka rozszerzona w liceum - 1. Kinematyka

KURSY


Układ współrzędnych
Sławomir Jemielity, 1
Wyobraź sobie płaszczyznę. Nieskończoną, białą i pustą. Jej elementami są punkty. Jak je odróżnić? Jak trafić na konkretny punkt, pod konkretny adres na tej płaszczyźnie? Nie da się? W mieście dla lepszej orientacji wprowadza się nazwy ulic i nu...

Wielkości skalarne i wektorowe
Sławomir Jemielity, 1
Wektory i działania na nich Michał porusza się, przemieszcza się w przestrzeni. Idzie z domu po linii prostej do kolegi Łukasza, a potem do Marcina. Wędrówka wygląda jak na poniższym rysunku. Jest zupełnie naturalne, że trasę Michała zaznacz...


Opis ruchu – podstawowe pojęcia
Sławomir Jemielity, 1
Kinematyka to dział fizyki zajmujący się opisem ruchu ciał – najpowszechniejszego zjawiska fizycznego – bez dociekania jego przyczyn. W tym kursie zajmę się wprowadzeniem podstawowych pojęć opisujących ruch oraz przykładami najprostszych ruchów....


Ruch jednostajny prostoliniowy
Sławomir Jemielity, 1
Jeżeli ciało porusza się ruchem prostoliniowym, to jego tor jest prostą. To oczywiste. Jednostajność zaś oznacza, że prędkość jest stała. . Oznacza to, że prędkość jest stała i co do wartości, i co do kierunku. W ruchu prostoliniowym wektory pr...


Względność ruchu
Sławomir Jemielity, 1
Co to znaczy, że ruch jest względny? To znaczy, że zależy od wyboru układu odniesienia. Zależą wszystkie wielkości opisujące ruch: położenie, prędkość, przyspieszenie, tor, równania ruchu. Po zmianie układu odniesienia wszystkie te wielkości się...


Ruch jednostajnie zmienny
Sławomir Jemielity, 1
Ruchem jednostajnie zmiennym prostoliniowym jest taki, w którym przyspieszenie jest stałe co do wartości i kierunku, a torem ruchu jest prosta. Z definicji przyspieszenia wynika zależność prędkości od czasu Równanie to pozwala wyliczyć współrz...


Opis ruchu
Sławomir Jemielity, 1
Ruch można opisywać na różne sposoby. 1. Tabela Pierwszym z nich jest tabela. W górnej rubryce notujemy czas, w dolnej przebytą drogę lub współrzędną ciała. Czas (w sekundach)012345Współrzędna (w metrach)0512172434 Przyznasz, że nie jest to...


Ruch po okręgu
Sławomir Jemielity, 1
Ruch po okręgu jest bardzo powszechny w przyrodzie i technice. Zapewne sam potrafisz podać mnóstwo przykładów. Na początek kilka wielkości charakteryzujących ruch po okręgu. 1. Okres ruchu to czas, w jakim ciało wykona jeden pełny obieg. Oznacza...

Przyspieszenie dośrodkowe
Sławomir Jemielity, 1
Zastanówmy się czy w ruchu jednostajnym po okręgu przyspieszenie jest równe zero? Wydawałoby się, że jest to oczywiste że jest równe zero, skoro jest to ruch jednostajny. A właśnie że nie! Przyspieszenie jest miarą zmiany prędkości, a prędkość j...


Rzuty w polu grawitacyjnym
Sławomir Jemielity, 1
Kopiemy piłkę, strzelamy z pistoletu pneumatycznego, strzelamy z armaty, rzucamy kamieniem do celu, upuszczamy niechcący jakiś przedmiot – to wszystko są przykłady ruchów, które obejmuje się wspólną nazwą rzutów. Możemy wyróżnić kilka rodzajów ...


TESTY ZADANIA FILMY Kup dział

Korzystanie z witryny www.SOFIZMAT.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie
plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.