Fizyka rozszerzona w liceum - 4. Dynamika bryły sztywnej

KURSY


Kinematyka bryły sztywnej
Sławomir Jemielity, 1
Zacznijmy może od tego, co to jest ta bryła sztywna? W poprzednim kursie zajmowaliśmy się dynamiką punktu materialnego, czyli ciała obdarzonego masą, ale rozmiary którego można było w danym zagadnieniu zaniedbać. To oczywiście nie jest zbyt real...

Środek masy
Sławomir Jemielity, 1
Definicja środka masy Wyobraźmy sobie, że podzieliliśmy bryłę na punktów materialnych o masach . Niech te punkty mają współrzędne (), (), (), ... (). Środkiem masy bryły nazwiemy wtedy punkt, który ma współrzędne Zamiast trzech równości na w...

Moment bezwładności
Sławomir Jemielity, 1
Moment bezwładności bryły względem danej osi. Jeżeli bryła dzieli się na punkty o masach oddalonych od osi obrotu o , to momentem bezwładności bryły względem tej osi obrotu nazywamy wyrażenie: Dla brył ciągłych definicja jest bardziej skom...

Moment siły
Sławomir Jemielity, 1
Iloczyn wektorowy Zanim sformułujemy Drugą zasadę dynamiki dla ruchu obrotowego, musimy się zapoznać z kolejnym działaniem na wektorach: iloczynem wektorowym. W wyniku wektorowego mnożenia dwóch wektorów , między którymi jest kąt otrzymujem...


Energia bryły sztywnej
Sławomir Jemielity, 1
Energia kinetyczna bryły Rozważymy dwa przypadki. 1. Bryła obraca się wokół stałej, nieruchomej osi. Wygląda to tak, jak na poniższym rysunku (widok „z góry”). Wyobraźmy sobie, że podzieliliśmy bryłę na punktów. Mają one masy: , są oddalon...


Moment pędu
Sławomir Jemielity, 1
Wiesz już, że jeśli nie działają na układ siły zewnętrzne, to pęd układu pozostaje stały. Czy podobną zasadę można sformułować dla ruchu obrotowego? Okazuje się, że można. Musimy jednak wprowadzić pewne bardzo ważne pojęcie. Moment pędu Wybie...


Statyka bryły sztywnej
Sławomir Jemielity, 1
Równowaga bryły sztywnej W pewnych warunkach ciała obserwowane z inercjalnego układu odniesienia znajdują się w równowadze. Co oznacza pojęcie równowagi? Przez równowagę będziemy rozumieć taki stan ciała, w którym ciało to spoczywa, nie ma przy...


TESTY ZADANIA FILMY Kup dział

Korzystanie z witryny www.SOFIZMAT.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie
plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.