Powstał Polski Instytut Technologii

Sławomir Jemielity, 2013-11-17, 11:20
kategoria:
Ze świata nauki
Sześć uczelni technicznych i dwa instytuty postanowiły zintensyfikować współpracę i połączyć swoje siły w konsorcjum. W piątek w Warszawie przedstawiciele jednostek zainaugurowali działalność Polskiego Instytutu Technologii.Inicjatorami i jednocześnie członkami-założycielami konsorcjum są politechniki: Warszawska, Łódzka, Poznańska, Gdańska i Śląska, oraz Wojskowa Akademia Techniczna i dwa instytuty: Podstawowych Problemów Techniki PAN i Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Założyciele zaznaczają jednak, że konsorcjum ma charakter otwarty i zachęcają do współpracy kolejne instytucje ze sfery badawczo-rozwojowej - również przedsiębiorców.

"Przede wszystkim chcemy się jednoczyć w obszarach badawczych, które uznajemy za istotne z punktu widzenia kraju. Chcemy rozwijać te obszary badań, które przynoszą bezpośrednie przełożenie w praktyce przemysłowej" - powiedział PAP rektor WAT, gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk.

Rektor PW, prof. Jan Szmidt wymieniał, że wśród takich ważnych tematów, którymi może zająć się konsorcjum są m.in. koleje o podwyższonej prędkości, technologie kosmiczne czy bezpieczeństwo i obronność. Jego zdaniem konsorcjum "ma w sobie ogromny potencjał: intelektualny, aparaturowy i badawczy". Podkreślał, że stworzenie konsorcjum nie wiąże się z tworzeniem nowych budynków. "Budynków mamy aż nadmiar" - żartował. Wyjaśnił, że członkowie konsorcjum powołają wspólny sekretariat, który analizować będzie to, co się dzieje m.in. w unijnym programie Horyzont 2020 czy w funduszach strukturalnych.

Członkowie PIT mają nadzieję, że istnienie konsorcjum przyczyni się do skuteczniejszej komunikacji z przedstawicielami administracji publicznej, agendami UE oraz organizacjami międzynarodowymi działającymi w obszarze nowych technologii. Istnienie konsorcjum ma też pomóc w pozyskiwaniu wyższych środków z programów unijnych czy krajowych. Istnienie konsorcjum ma też poprawić współpracę jej członków z przemysłem.

"Przemysł nie chce współpracować z nauką, która jest rozproszona" - mówił dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, dr Andrzej Siemaszko. Zaznaczał, że często było tak, że kontakty biznesu z nauką były trudne do zorganizowania - przedsiębiorca, żeby rozpocząć współpracę, musiał rozmawiać z przedstawicielami wielu zespołów badawczych rozsianych po całej Polsce. "A celem powołania PIT jest to, by się skonsolidować, usieciowić. Wtedy przedsiębiorcy mogliby rozmawiać z jednym partnerem, który gwarantuje terminowe wykonanie zadań i bierze odpowiedzialność za badania. Mamy nadzieję, że staniemy się partnerem dla przemysłu" - mówił.

Rektor WAT podkreślił, że uczelnie i instytuty już od jakiegoś czasu realizują wspólnie różne projekty, a nawet prowadzą kierunki studiów. "Mamy kompetentne zespoły, które od dawna ze sobą współpracują. Chodzi o to, by je ukierunkować, i żeby za nimi stały potęgi uczelni" - powiedział w rozmowie z PAP.

W ramach konsorcjum prowadzona będzie działalność ekspercka w zakresie innowacyjności i transferu wiedzy, doradztwo i szkolenia z zakresu B+R. PIT chce również promować polski potencjał technologiczny.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl

Udostępnij

Nie jesteś zalogowany!
Korzystanie z witryny www.SOFIZMAT.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie
plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki.